Квесторите на КТБ отказаха да потвърдят резултатите от “одита”Костадинчев и Лютов гледат неразбиращо Снимка: banker.bg

Светослав Лютов и Елена Костадинчев не са убедени в точността и правотата на направените преоценки, на базата на които БНБ отне лиценза на банката


Дуетът квестори в КТБ Светослав Лютов и Елена Костадинчев не са убедени в точността и правотата на направените преоценки, на базата на които БНБ отне лиценза на банката.  

Това личи от документите - част от пакета книжа, подадени в Комисията за финансов надзор по повод отчета на КТБ за деветмесечието на 2014 г. Именно в този отчет беше отразена огромната преоценка на кредити за над 4 млрд. Лв. Това формира астрономическа загуба за КТБ  и постави банката в ситуация на отрицателен капитал. А това пък беше само чаканият повод от БНБ да й отнеме лиценза.

Извадка от ЗППЦК
В подадените от квесторите документи фигурира и една декларация по чл. 100 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Тя най-вероятно не ви говори нищо. Тази декларация обаче е доста съществена - най-общо казано, тя представлява гаранцията”, която управляващите една публична компания дават на акционерите си, че изнесените в отчета цифри са точни и истински

Toчният текст гласи, че се подават “декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията.”

Лютов и Костадинчев обаче са отказали да се подпишат под твърдението, че предоставят правдива информация пред акционери, пред финансовия надзор и пред обществеността.
Според текста на декларацията квестурата няма достатъчно информация и не може да се ангажира с декларация”.

Ако квесторите нямат информация дали цифрите в отчета на КТБ са верни, КОЙ има, за Бога

И на базата на какво тогава беше осчетоводена загубата от обезценки”? 

Ако квесторите не могат да гарантират данните, какво са предали в БНБ?

В БНБ знаят ли, че квесторите им казват абе ние не сме много сигурни”?  

Ами ако вземе да се окаже, че грешат?

Абе Искров, ти още ли не си си подал оставката?
 

Всяко нещо струва нещо. Независимата журналистика изисква много време, усилия и средства. Ако искате да я подпомогнете, можете да дарите средства чрез PayPal.

1 коментар:

  1. Отвратително е как РБ се правят, че тема КТБ не съществува. Дали са просто ужасно, непростимо некомпетентни или са се сближили с КОЙ?

    ОтговорИзтриване