ПИБ продължава живот на командно дишане - с държавна помощ и отлив на клиенти

вторник, ноември 25, 2014 , , , 1 CommentsДепозитите на граждани и домакинства в банката са се стопили с над 200 млн. лв. за тримесечие
Това, което в банкерските среди се говори за Първа инвстиционна банка - къде под сурдинка, къде полуофицилно още от края на юни, вече е факт. ПИБ няма да може да върне получената държавна помощ в предварително определения срок. Това става от ясно от прессъобщение на Европейската комисия. 

„Вследствие на масовото теглене на ликвидност от българските банки през юни 2014 г. България отпусна ликвидна подкрепа на ПИБ под формата на държавен депозит в размер на 1,2 млрд. лева като част от схема за ликвидност, одобрена от Комисията в същия ден. Поради ограничения, свързани с държавния бюджет, този депозит беше с краткосрочен падеж от 5 месеца, който изтича на 28 ноември 2014 г. България подаде заявление за удължаване на срока на държавния депозит с максимум 18 месеца, който вече ще е в размер на 900 млн. лева. Част от депозита ще бъде изплатена в рамките на 12 месеца“, пише в съобщението. 

Според него ЕК е решила, че ликвидната подкрепа за ПИБ в размер на 900 млн. лева до 28 май 2016 г. е в съответствие с нейното съобщение относно държавната помощ за банките, както и с по-строгите изисквания на съобщението за банките от 2013 г.

Какво означава всичко това? 

ПИБ ще получи отсрочка в изплащането на получения държавен депозит. Какви са гаранциите, че този депозит ще бъде все пак върнат дори и след отсрочката, не е ясно. Не е ясно защото към момента решението на ЕК, дори в неповерителната му част, не е достъпно. Не е ясно какви ангажименти е поела ПИБ и държавата във връзка с преструктурирането на банката. 

На 28 ноември изтичаше периодът, за който ЕК вече даде позволение за държавна помощ. За да набави средства за нея, кабинетът „Орешарски“ изтегли спешно 1.2 млрд. лв. дълг. Емисията беше записана основно от банките при 1.95%. Сегашното решение на ЕК ще позволи на ПИБ да продължи да ползва държавен депозит. В актуализацията на бюджета вече е предвидено вдигане на тавана на дълга, с което държавата ще рефинансира този заем. 

По-страшното е, че банката показва отчетлива загуба на клиенти. Само за три месеца депозитите от граждани и домакинства в ПИБ падат от 5.195 млрд. лв. към края на юни 2014 г. (след „голямото теглене“) на 4.947 млрд. лв. в края на септември.
А този отлив не говори добре за способността на банката да набира средства за финансиране в пазарни условия. Това беше забелязано и от агенцията за кредитен рейтинг Fitch. В доклад през септември тя отбеляза, че слабостите в корпоративното управление на банката могат да доведат до малко по-голяма несигурност за готовността на властите в страната да подкрепят ПИБ при каквито и да е обстоятелства, включително чрез осигуряване на капиталова подкрепа в случай на нужда. Затова и остави кредитния й рейтинг с негативна перспектива.

Още през март 2012 Fitch намали оценката за жизнеспособността (Viability Rating) на ПИБ до ниво b, което съответства на "уязвима възможност за продължаване на дейността без подкрепа".

Ето че невъзможността банката да продължи да съществува без подкрепа е потвърдена и с решението за нова държавна помощ.
 

Всяко нещо струва нещо. Независимата журналистика изисква много време, усилия и средства. Ако искате да я подпомогнете, можете да дарите средства чрез PayPal.

1 коментар: