FactCheck: „Из Европа опрощават кредити, наеми – а тука?“


Кризата по овладяването на пандемията от коронавирус все повече се превръща в икономическа и социална. 
Бизнеси спират, компании фалират, хора остават без работа. В тези условия управляващите на всякъде по света предприемат мерки за потушаване на последиците от кризата. 
Мерки обяви и българското правителство. Неминуемо започнаха и сравненията в коя държава как се справят с кризата.

Едно твърдение обикаля социалните мрежи и малко по малко все повече хората се придържат към него. „Из Европа опрощават кредити, наеми – а тука?“

Към момента НЯМА страна в Европейския съюз, която да е обявила редукция на кредити, цялостното им опрощаване или отмяна на наемни отношения. Най-вероятно няма и да се появи такава.
В много страни има въведени мерки по замразяване плащането на кредити и наеми. 

Най-голямата европейска икономика, в същото време и със силна социална система – Германия, дава възможност на засегнатите от кризата собственици на първи дом с ипотека да не плащат задълженията си в следващите шест месеца. Срокът на ипотеката се удължава с тях. Наематели могат да не плащат наем също в следващите шест месеца. Задълженията ще бъдат дължими в рамките на една година след края на рестриктивните мерки. 

Германия разхлабва процедурата за получаване на помощи за жилище – т. нар. Wohngeld. Мярката съществува и преди корона кризата и дава възможност на хора с ниски доходи да бъдат подпомагани за разходите си за жилище. Сега социалните служби съкращават срока за одобрение и необходимите документи с изричното уточнение, че след края на кризата всички одобрени случаи ще бъдат подробно проверени и при неверни данни, ползвателите на Wohngeld ще трябва да ги връщат.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Най-засегнатите страни от пандемията с коронавирус в Европа Италия и Испания въведоха мерки за замразяване на плащания. Испания наложи 50% намаление на наемите към големите собственици на имоти, давани под наем. Ипотечните кредити за първи дом могат да бъдат отлагани с до шест месеца. Има въведена забрана за извеждане на хора от жилищата при неплащане на наем. Всички изтичащи догори в периода на извънредното положение се удължават автоматично с шест месеца.  

Италия замрази вноските по ипотечни кредити, битовите сметки и данъците към държавата. Наемите също могат да бъдат замразени за срок от шест месеца.

Великобритания въведе тримесечен период на отлагане на плащания на наеми, както и на кредити.

Румъния одобри отсрочване на вноските по банковите кредити за физически и юридически лица за срок до 9 месеца без начисляване на лихва. 

Португалия одобри замразяване на наемите за уязвими домакинства с до един месец след края на кризата. След това те ще имат задължението да платят дължимото до една година. 

Словения се опитва да смекчи негативното влияние на коронавируса в бизнеса със закон, с който се отлагат плащанията по банковите кредити с 12 месеца.

Основните мерки на правителствата могат да бъдат разделени в две направления – мерки за подкрепа на бизнеса и такива за подкрепа на заетост (потребителите). Логиката е, че икономиката ще има нужда от бързо възвръщане в нормален режим на работа след края на кризата. В ключов елемент се очертава субсидираната заетост. Това означава финансиране от държавата на служители в частния сектор, които в момента са без работа или са с намален обем.

Преките плащания към физически лица са силно ограничени и са насочени към оставащи без работа служители на компании или самонаети лица, които търпят загуба от замръзналата икономика.
По своята насоченост мерките, представени от българското правителство, не се отличават много от европейските. Те обаче са силно неадекватни към самонаетите и служителите на граждански договори, които не са обхванати от социалната система на застраховка от безработица. Субсидираната заетост пък поставя доста рестрикции към компаниите, които могат да се възползват от механизма за подкрепа. Всичко това снижава обхвата и ефективността на българските икономически антикризисни мерки.Всяко нещо струва нещо. Независимата журналистика изисква много време, усилия и средства. Ако искате да я подпомогнете, можете да дарите средства чрез PayPal.

0 коментара: