Бензиностанциите на „Петрол“ вече са залог по еврооблигациите на компанията

четвъртък, януари 12, 2017 , , 0 Comments

Още един от кредитираните от КТБ активи окончателно се изпълзва от обсега на масата на несъстоятелност на банката

Гриша Ганчев успешно приключи откъсването на най-ликвидната и апетитна част от активите на „Петрол“ от обсега на кредиторите на КТБ.

С решение от 23 декември 2016 г. облигационерите на „Петрол“ по европейските дългови книжа на компанията са приели изменение в емисията и обезпеченията по нея. Удължен с нови 5 години е срокът на емисията и вместо да падежира през януари 2017 г., тя е отложена за след 5 години. Променя се лихвеният процент, като за целия 5-годишен период той се покачва с по 0.5 пр. пункта годишно, започвайки от  5.5%.

Едно от най-важните изменения е промяната в обезпеченията. Вместо залог на „Нафтекс Петрол“ емисията вече е обезпечена със залог на „Елит Петрол - Ловеч“. Това е компанията, в която след серия прехвърляния Гриша Ганчев концентрира основната част от бензиностанциите на веригата.

Това са над 160 търговски обекта, които преди бяха част от активите на дъщерното „Елит Петрол“. Компанията беше заложена пред КТБ по договори за кредит за над 60 млн. лв. Още по време на квестурата в КТБ, след серия от цесии и прихващания Гриша Ганчев успя да освободи „Елит Петрол“ от залога пред КТБ. Последва нова серия сделки с активите на компанията. В крайна сметка бензиностанциите му се оказаха в „Елит Петрол - Ловеч“, което вече е заложено пред “Кристъл Асет Мениджмът“, което пък е собственост на Делта Рийф Мениджмънт от ОАЕ.

Така еропейските облигационери ще са втори по ред обезпечени кредитори. Много е вероятно обаче част от споразумението с облигационерите да е първият по ред залог да бъде вдигнат. Всичко това обаче означава само едно.

Кредиторите на КТБ окончателно се разделят с възможността някога активите на „Елит Петрол“ да бъдат отново част от масата на несъстоятелност на КТБ. Дори и делата, които синдиците на банката водят срещу част от цесиите и осчетоводените от квесторите прихващания да завършат с успех.

Всяко нещо струва нещо. Независимата журналистика изисква много време, усилия и средства. Ако искате да я подпомогнете, можете да дарите средства чрез PayPal.

0 коментара: