Силвия Пенева от „Делойт“ в скандален конфликт на интереси в КТБ

понеделник, февруари 09, 2015 , , , , , 0 CommentsУправителката на одитната компания е цедирала депозита си в банката с дружество от групата на ЦКБ, чийто одитор “Делойт” продължава да бъде


Одиторската компания Deloittе е забъркана в скандален конфликт на интереси около казуса с Корпоративна търговска банка (КТБ). Управителят на българското поделение „Делойт одит“ Силвия Пенева е цедирала своя депозит в банката към фирма, част от икономическата група на друга банка, на която  „Делойт“ заверяват отчетите. А това е в пряк разрез с добрите практики в одиторския бизнес. 

Картинката в цифри

Silvia Peneva

 


Според документи от КТБ Силвия Пенева е разполагала с депозит от 1.33 млн. евро в КТБ. За разлика от и.д подуправителя на БНБ,управляващ „Банков надзор“ Нели Кордовска, тя обаче не е успяла да изтегли парите си навреме. 

На 20 юни 2014 г. - денят, в който БНБ постави КТБ под специален надзор, Пенева е опитала да изтегли парите си чрез системата за мигновенни преводи RINGS, но преводът не е успял. 

Одиторката е опитала да мине операцията през превалутиране от евро в лева, за да може да използва последния миг и да изтегли спестяванията си от КТБ. За валутните преводи е необходимо повече време за одобрение и осчетоводяване, с което Пенева не е разполагала. 

Очевидно е разполагала вече с информацията, че КТБ тръгва по дългия път на особения надзор. А може би и с допълнителна информация. Така Пенева е останала в капан да чака добри дни за парите си. Или да потърси достатъчно добър начин да ги спаси оттам. И не чака дълго. 

Българското поделение на „Делойт“ е определено от БНБ за една от трите компании, които да извършат оценка на кредитния портфейл, активите и обезпеченията на КТБ. Проверка, която одиторите буквално заключиха. Според договора им за възлагане на поръчката, техните оценки така и няма да видят никога бял свят, защото изрично е посочено, че са само за „вътрешно ползване“ на БНБ. Не могат да се ползват за доказателства в съда и не могат да бъдат база за вземане на решения. 

Но именно заради експертната одиторска оценка, която наложи обезценки за над 4 млрд. лв. в КТБ, БНБ отне лиценза на банката.

Това обаче едва ли е притеснило Пенева, защото тя вече е имала план как да спаси парите си. А може би част от условията за успешното изпълнение на плана е било „Делойт“ да имат ангажимент да направят „правилната“ преоценка на активите в КТБ? 

КОЙ да ти каже, като се има предвид, че „Делойт“ и Пенева одират и „Булгартабак“ на същия няКОЙ?


Схемата на Пенева 

Тъй като депозитът на Силвия Пенева не е никак малък, опциите да бъде изкупен от човек/фирма в КТБ сигурно не са били прекалено много. Но колкото и да са били те, Пенева избира най-скандалната опция. Тя продава вземането си от 1.33 млн. евро на дружеството „Велграф Асет Мениджмънт“. 

Компанията най-вероятно не ви говори абсолютно нищо. И с право. Въпреки че е публично дружество и акциите му се търгуват на Българската фондова борса. „Велграф Асет Мениджмънт“ обаче имаше честта да попадне под светлините, след като публикация на „Капитал“ описа как дружества от групата на „Химимпорт“ получават пряко и най-вече непряко финансиране през пенсионни и взаимни фондове. Питате се какво общо има Пенева с това? 

Връз(т)ката на Пенева

Пенева позира с друг познавач на активите на КТБ - Левон Хампарцумян
Велграф Асет Мениджмънт“ е регистрирано в централата на авиокомпанията от групата на „Химимпорт“ „България Ер“, основният му акционер е със седалище в централата на „Химимпорт“, ползва кредити от банката на групата ЦКБ, а в отчетите си оповестява сделки с редица други компании в холдинга, описват в публикацията си „Капитал“. Но всичко това може би е трябвало да направи впечатление на „Делойт“, които са одитори на ЦКБ.

Явно всички тези врътки не са им направи впечатление. Но пък на управителката им Силвия Пенева й е направило впечатление, че „Велграф Асет Мениджмънт“ са добра опция да осребри вземането си от КТБ. Речено – сторено. На 20 октомври 2014 г. Пенева и „Велграф“ разписват договор за цесия, с който вземането на одиторката от КТБ се прехвърля на кредитираната от ЦКБ компания.

Забележете тайминга. По това време започват един по един да се появяват докладите на одиторите „Ърнст енд Янг одит“, „Делойт“  и „АФА“. Хората на Пенева явно са си свършили качествено работата. Защото само седмица, след като е сключила цесията – на 27 октомври, Пенева вече разполага с одобрението на квесторите и прехвърлянето е осчетоводено. А това далеч не е само административен акт, защото не са малко цесиите, които квесторите са отказали да осчетоводят.

Случаят на Пенева
Поведението на Пенева е повече от скандално и плаче за разследване от Комисията за публичен надзор над одиторите. Сделката на Пенева е в пълен контраст с добрите норми и представлява класически конфликт на интереси. Защото КОЙ ще гарантира, че одиторът няма да гледа сега с недобросъвестно добро око на нови кредити и схеми между свързани лица в групата на „Велграф“. Все пак прекият интерес на Пенева е дружеството да може да й изплаща договореностите по цесията. 

Дали от централата на Deloittе са наясно с практиките, които топ одиторът им прилага, е въпрос за повече от 1 млн. евро. По реакцията им към водещата фигура на операцията им в България ще намерим и отговора на въпроса. Защото подобно поведение в нормална страна при нормален пазар би гарантирало отстраняване от работа за достатъчно дълъг период.

Всяко нещо струва нещо. Независимата журналистика изисква много време, усилия и средства. Ако искате да я подпомогнете, можете да дарите средства чрез PayPal.

0 коментара: