Говори омбудсманът

Преди ден изпратих и-мейл до приемната на омбудсмана Константин Пенчев, в подкрепа на молбата на адв. Менко Менков. Молба с искане за иницииране на тълкувателно решение пред Върховен административен съд.

Да си призная, не очаквах конкретен отговор, да не говорим бърз.
Днес обаче получих много конкретен отговор от приемната на омбудсмана:

Уважаеми господин Иванов,
Вашето електронно писмо, касаещо искане за иницииране на тълкувателно решение пред Върховен административен съд, изпратено в подкрепа на сигнала на адв. Менко Менков, е получено. Вашата гражданска позиция ще бъде взета предвид при разглеждането на жалбата на адв. Менков, регистрирана при омбудсмана с вх. номер  740/2015 г.
За становището на омбудсмана по описания казус, ще бъдете информиран на посочения от Вас електронен адрес.
С уважение,
..................

Решението на омбудсмана по темата е важно, защото ще е показателно за това има ли в обществото търпимост към отказа от правораздаване.

Но ако оставим по-настрани какво ще е конкретното решение, бях, признавам си, изумен от
адекватната реакция на администрацията към Омбудсмана.

А това показва само едно. Има шанс, уважаеми читатели. Шанс за нормалност в държавната администрация. Но сигурно трябва и акъл. 


Всяко нещо струва нещо. Независимата журналистика изисква много време, усилия и средства. Ако искате да я подпомогнете, можете да дарите средства чрез PayPal.

0 коментара: