Шефът на „Банков надзор“ Нели Кордовска е изтеглила парите си от КТБ ден преди да затвори банкатаТя е действала в условията на открито използване на служебното си положение и търговия с вътрешна информацияИзпълняващата длъжността подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ Нели Кордовска е изтеглила спестяванията си от Корпоративна търговска банка ден преди да постави банката под специален надзор. 

Документи от банката показват, че Кордовска е изтеглила на каса над 64 хил. евро на 19 юни* 2014 г. Това е само ден преди БНБ да постави банката под специален надзор. 

По това време Кордовска вече е изпълняваща длъжността подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ тъй като титулярът по това време Цветан Гунев е отстранен от длъжност. 

С други думи, един ден преди да реши да спре всички операции в КТБ, Кордовска се е наредила на опашка на касата на банката и е изтеглила всичките си спестявания. 

Операцията се еслучила извън рамките на обичайното работно време на банката като специално заКордовска касата е била приключена с удължено работно време.**

Ако това не е пример за конфликт на интереси и за използване на служебно положение за търговия с вътрешна информация, какво ли трябва да е?

Същата Кордовска, след като е спасила собствените си спестявания от банката, в продължение на шест месеца остави хиляди депозанти в КТБ без достъп до личните им сметки. 

Същата Кордовска, която в продължение на шест месеца отхвърля като несериозни всички предложения за спасяване на КТБ от акционери, инвеститори и държава.

Същата Кордовска, която е и член на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете и като такъв ще има правото да определи синдик в КТБ. 

А това значи, че веднъж спасила собствените си спестявания, тя ще може косвено да повлияе на изпълнението на активите на банката.

Всъщност поведението на Кордовска показва нагледно прогнилата система за банков надзор в България. Система, която се влияе единствено от собствената си „добавената стойност“. 

Но това поведение на Кордовска някак си е логично да доведе до интерес от прокуратурата. Звучи утопично, но все пак да попитам:

-         Ще прояви ли прокуратурата интерес към Нели Кордовска в поне същия обем, както към предшествника й Цветан Гунев?

-         Започнало ли е някакво разследване на дейността на Кордовска в посока на конфликт на интереси?

-         Ако не е, планират ли подизпълнителите на Цацаров някакви действия в тази посока?

*Корекция от 14.30 ч. Верният месец е ЮНИ, както е посочено в бордерото.
** Редакция от 03.02 В оригиналната версия текстът гласи: "При това е доста спорно да се каже дали операцията се е случила в рамките на обичайното работно време на банката или специално за Кордовска касата е била приключена с удължено работно време"

Всяко нещо струва нещо. Независимата журналистика изисква много време, усилия и средства. Ако искате да я подпомогнете, можете да дарите средства чрез PayPal.

0 коментара: