Как Пеевски взе и "Държавен вестник"


Абонатите на "Държавен вестник", които са клиенти на "Доби прес", получиха днес и брой на Пеевския "вестник", наречен "Телеграф Факт"

Майтапът, че единственият вестник в България, над който Делян Пеевски няма контрол, е "Държавен вестник", отиде в историята. Днес Държавен вестник се разпространява като притурка на Пеевския "вестник" "Телеграф Факт". А може би по-вярно е обратното, че Пеевският "Телеграф Факт" се разпространява с "Държавен вестник". И двете звучат достатъчно абсурдно. Но е и трудно да разбереш кое точно е истината, защото сюжетната линия се заплита.

Фактите
Абонат на "Държавен вестник" ми сигнализира днес, че е получил в пакет с вестника "Телеграф" и "Телеграф факт". Последното е специална притурка, която казва "цялата истина за КТБ". Понеже и аз съм сред героите на продавачите, наистина се заинтригувах от изданието.

Тъй като не съм абонат, се обаждам в разпространителската фирма "Доби прес" да попитам за брой на "Държавен вестник". Следва кратка разходка до офиса на фирмата на софийската улица "Йоан Екзарх". Срещу 80 стотинки получавам брой на Държавен вестник. А на въпроса за "притурката му" получавам безплатно и брой на "Телеграф" и "Телеграф факт".

"Имам поръчение от издателя на в. "Телеграф" днес до всичките ни клиенти да разпространим и по един безплатен брой на "Телеграф" и "Телеграф факт". Така обяснява ситуацията управителят на "Доби прес" Добринка Алексова. Алексова веднага бърза да конкретизира, че брой са получили не само абонатите на "Държавен вестник", а всички. "Ето и Вие ако не си бяхте поискали "Телеграф" (визирайки поисканата от мен притурка - бел.ред.) нямаше да го получите". Нямаше да, ама ако не се разпространява с "Държавен вестник" защо ли го получих тогава?

КОЙ нареди "Държавен вестник" до Пеевски

Снимка за спомен пред табелката на офиса на "Доби прес"
За "Доби прес" нещата са прости - наредила е Ирена Кръстева, платила си е - получила е каквото иска.  Но за издателите на "Държавен вестник", а това е Парламентът, нещата едва ли трябва да са толкова прости. Уви!

Главният редактор на изданието Искра Коева дава вид по телефона, че е "изненадана" и ще провери сигнала, защото "по договор разпространителите нямат право на рекламни вложки".
След половин час въодушевено ми обяснява, че "няма проблем". Направила е проверката. Проверката представлява обаждане в "Доби прес". Откъдето й казали, че няма разпространение на вложки с "Държавен вестник".

И готово.

Но какво ли толкова трябва да се впечатлявам от това какво се разпространява с "Държавен вестник". Та то проблемно е какво се разпространява вътре в него. След като излезе текст, който не е одобрен от Народното събрание, но вече е публикуван.

Всяко нещо струва нещо. Независимата журналистика изисква много време, усилия и средства. Ако искате да я подпомогнете, можете да дарите средства чрез PayPal.

0 коментара: