Непознати индийци ще управляват „Булгартабак“ дистанционноНикой от новия борд на директорите не поиска да говори за резултатите на компанията и да прогнозира докъде ще стигне кризата в дружеството

Шреаз Фадниз преди да разбере какъв ще е
Рахул Нимкар, Шреаз Фадниз, Владимир Жеков и Светлана Мартева са новите членове на борда на „Булгартабак холдинг“. Смяната в мениджмънта беше гласувана на извънредно общо събрание на акционерите в холдинга, провело се на фона на голям протест пред сградата на дружеството. Протестиращите служители са от дъщерното дружество „София-БТ“, което спря да работи, а на работниците там са връчвани съобщения за прекратяване на трудовите им договори.

Още с регистрацията на акционерите и гласуването за начина на  провеждането на ОСА стана ясно, че мажоритарният акцинер е наличен и поддържа предложения дневен ред. По тази причина гласуването практически нямаше значение, тъй като акциите на мажоритаря BT Invest са 80% от капитала.
Непосредствено след гласуването за освобождаването на досегашния председател на борда на “Булгартабак” и изпълнителен директор Венцислав Чолаков, както и на друг член на борда – Миглена Христова, акционер помоли новите предложения за членове на Съвета на директорите да се представят.

Двамата индийци бяха видимо изненадани, че ще им се наложи да разкажат нещо за себе си. От думите им стана ясно, че Рахул е специалист по интелектуална собственост, а Шреаз има опит в управлението на недвижимости (главно) и активи. И двамата се представиха като служители на TGI Middle East fze. Това е дубайската офшорка, която наскоро купи акциите на Делян Пеевски и Едоардо Миролио от „Булгартабак“. Въпреки че сделката за техните акции се сключи в срок, който не позволява на новия акционер да има правото на глас, на ОСА Рахул гласуваше именно с тези акции – 900 311. Очевидно Пеевски е упълномощил индийския мениджър да гласува вместо него. 

На въпрос на акционер как ще управляват „Булгартабак“ и най-вече тук в България ли ще бъдат Шреаз Фадниз обясни, че ще планира да идва по веднъж в месеца в България. Иначе „ще поддържа връзка с колегите си постоянно“. Плановете на Рахул така и не станаха ясни, защото не отговори. И за двамата обаче не се разбра дали имат разрешение за работа в България. Шреаз обяви, че има бизнес виза, а Рахул премълча отговора на въпроса по каква линия – бизнес или турист е в България. 
Историята с индийците си пролича, че ще е забавна още преди началото на ОСА. Докато течаха последните регистрации на акционери служителка на "Булгартабак" разтревожено попита регистриращия екип дали на Шреаз и Рахул "им се променя качеството". Най-вероятно имайки предвид дали двамата са акционери, представители на акционер, или ще участват само в качеството си на бъдещи мениджъри.

Светлана Мартева, снимка: LinkedIn
Най-лаконична в представянето си беше Светлана Мартева. Освен данни за семейното си положение тя представи единствено данни, че е адвокат. Забележителното при нея е, че тя е човекът, който гласува с акциите на мажоритарния акционер BT Invest. Ако се съди по практиката на “Булгартабак досега, Мартева трябва да бъде новият председател на борда на цигарения холдинг. До днес в тази роля беше Венцислав Чолаков, който също представляваше BT Invest. Светлана Мартева е част от борда на директорите на „София – БТ“ и „Благоевград – БТ“ от август 2014 г. Малко по-късно тя вслиза и в борда на „Шумен – табак“ и „Плевен – Булгартабак“. Преди това тя е адвокат от Русенската адвокатска колегия и главен асистент на катедра „Частноправни науки“ в Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“ от 2000 г.
Последният от вълната нови менидъри в “Булгартабак” Владимир Жеков беше най-просторен в представянето си. Той е изпълнителен директор и на “София БТ” и “Благоевград БТ” февруари 2015 г., а преди това е бил на позицията финансов директор в двете компании.
Това по думите му му дава основание да претендира, че познава добре бизнеса на „Булгартабак“. Жеков обаче отказа да прогнозира какво ще се случи с цигарените фабрики с обяснението „нека ни впишат първо в Търговски регистър и да встъпим в длъжност“. Това, по принцип, едва ли трябва да е някакъв проблем, който да заслужава специално отбелязване пред акционерите. Освен ако Жеков няма информация, че някой от акционерите ще тръгне да атакува решенията на ОСА.

Протест пред сградата на "Булгартабак холдинг"
Всички въпроси на акционерите за това каква е визията на новото ръководство за развитието на „Булгартабак“ и как може да бъде преодоляна кризата в дружеството бяха отклонявани с мотива, че общото събрание не е редовно отчетно-изборно. Активен в ролята да покаже готовност да отговаря, ама друг път, на „специална среща“, беше само Владимир Жеков.
Светлана Мартева пък отклоняваше въпросите с обяснението, че те са към производствените дружества, а ОСА сега е на холдинга. Препоръката й е акционерите да задават въпросите си писмено. И в двете й предложения със сигурност има логика, но за една публична компания е доста абсурдно да не отговори на питанията на акционерите си, които са директно адресирани към дейността на компанията. 

--------------------------------------------------------------------------------
Текстът не представлява инвестиционна препоръка. Авторът е присъствал на общото събрание като представител на акционер.

Всяко нещо струва нещо. Независимата журналистика изисква много време, усилия и средства. Ако искате да я подпомогнете, можете да дарите средства чрез PayPal.

0 коментара: